Nowe wydanie: o-atlas II
search
  • Nowe wydanie: o-atlas II

Nowe wydanie: o-atlas II

350,00 zł
Brutto

Nowe wydanie: o-atlas II

Poradnik dotyczący ruchomych aparatów ortodontycznych.

Autor: Ursula Wirtz

Stron: 400

Wydanie 2021 r.

W całkowicie poprawionym, rozszerzonym wydaniu z nowymi zdjęciami, Ursula Wirtz przedstawia wszystkie najważniejsze zdejmowane aparaty ortodontyczne. Jest to publikacja encyklopedyczna, bogato ilustrowana, zaprojektowana jako pomoc w pracy i w nauce o zdejmowanych aparatach ortodontycznych. Stanowi kompleksowy przewodnik zarówno dla lekarzy, jak i dla techników dentystycznych.

o-atlas II daje jasne, precyzyjne informacje, jak wykonać aparaty ortodontyczne. Nowe wydanie zaprojektowane jest przystępnie i nowocześnie.

Ilość
Dostępne

 

Polityka bezpieczeństwa

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

8 rozdziałów z następującymi tematami:

Modele ortodontyczne  I  Łuki wargowe I Elementy utrzymujące  I  Elementy zabezpieczające  I  Sprężyny  I  Tarcze przedsionkowe  I  Różne płyty ortodontyczne  I  Płyty podwójne  I  Aparaty dwuszczękowe  I  Aktywatory  I  Bionatory  I  Regulatory funkcji  I  Aparaty grubołukowe  I  Aparaty do szybkiego poszerzania szczęki (RPE)  I  Aparat Nance i Pendulum  I  Utrzymywacze przestrzeni  I  Rozszczepy i płytki stymulacyjne  I  Aparaty retencyjne  I  Szyny   I  Aparaty przeciw chrapaniu  I  Wszechstronny indeks i bibliografia

Rozdział 1 Modele diagnostyczne, łuki wargowe, elementy utrzymujące i zabezpieczające. - str 20

Modele diagnostyczne
Łuk wargowy prosty
Łuk wargowy pokryty akrylem
Łuk wargowy z pętlą pionową „M"

Łuk wargowy z pętlą na kieł
Łuk wargowy z pętlą na kieł
Łuk wargowy z pętlami Andresena
Łuk wargowy z haczykami intruzyjnymi
Łuk wargowy modyfikowany
Łuk zstępujący (międzyszczękowy)
Klamra trójkątna
Klamra trójkątna wg Zimmera
Klamra trójkątna wg Tränkmanna
Klamra trójkątna podwójna
Klamra Adamsa wg Adamsa
Klamra Adamsa podwójna
Klamra Adamsa wg Tenti
Klamry Adamsa modyfikowane – 6 przykładów
Klamra delta wg Clarka
Klamra Adamsa do utrzymania wyciągu zewnątrzustnego (headgear}

Klamra Adamsa w kształcie delty
Klamra Ponciniego
Klamra pętlowa wg Pohla
Klamra pętlowa na kilku zębach wg Pohla
Klamra grotowa
Klamra grotowa zmodyfikowana
Pojedyncza klamra grotowa (węgierska)
Klamra okalająca z oddzielnym ramieniem mezjalnym
Klamra oczkowa wg Grotha
Klamra oczkowa wg Stahla
Klamra wielooczkowa
Klamra uniwersalna
Klamra kulkowa
Sprężyna Lorenza
Podpora zgryzowa
Podpory zgryzowe na siekaczach

Rozdział 2 Elementy sprężyste – str. 64.


Klamra okalająca aktywna
Sprężyna cofająca na kieł
Sprężyny cofające na kieł modyfikowane – 6 przykładów
Sprężyna międzyzębowa agrafkowa
Sprężyna międzyzębowa
Sprężyna protruzyjna otwarta
Sprężyna wypychająca otwarta z ramieniem międzyzębowym
Sprężyna protruzyjna z wolnym końcem i ramieniem dośrodkowym
Sprężyna zamknięta z pętlą podwójną
Sprężyna otwarta z podwójną pętlą
Sprężyna protruzyjna spiralna dla całej przedniej części łuku
Zamknięta sprężyna protruzyjna do wychylania siekaczy
Sprężyna pudełkowa policzkowa
Sprężyna łopatkowa
Sprężyna łopatkowa na kilku zębach
Haczyk intruzyjny
Sprężyna płytkowa
Sprężyna belkowa
Sprężyna policzkowa (Rocha)
Sprężyna policzkowa wg Schneemanna
Sprężyna uciskowa policzkowa
Sprężyna z pętlą w kształcie litery „T"
Sprężyna językowa / podniebienna
Sprężyna jednoramienna dociskająca
Sprężyny mezjalne skrzyżowane
Sprężyna zamknięta pośrednia z pętlą

Rozdział 3 I Elementy osłonowe, różne płyty ortodontyczne - str. 94

Indywidualna płyta (tarcza) przedsionkowa
Zapora dla języka
Aktywator wargowy wg Dassa
Zderzak wargowy (Lip-bumper)
Peloty wargowe z aktywowanym łukiem wargowym
Równia pochyła
Płyta aktywna
Płyta z łukiem wargowym do retrakcji siekaczy
Aparat Cetlina
Płyta rotacyjna wg Grotha-Schenderleina
Płyta górna i dolna ze śrubą prąco-ciągnącą wg Hellera
Aparat ze śrubą otwartą
Płyta ze śrubą do zamknięcia diastemy
Płyta aktywna ze śrubą rotacyjną
Płyta lub aparat ze śrubą teleskopową
Śruba zawiasowa
Aparat z łukiem językowym
Aparat Coffina ze sprężyną Coffina w części tylnej płyty
Aparat Coffina z przednimi i tylnymi sprężynami Coffina
Aparat w kształcie litery „Y” z dwiema śrubami ekspansyjnymi
Aparat z otwartą śrubą poprzeczną
Aparat ze śrubą Bertoniego (płyta w kształcie litery „Y”)
Płyta ze śrubą trójkierunkową Beutelspachera
Płyta ekspansyjna wachlarzowa z różnymi śrubami i zastosowaniami
Płyta dolna ze śrubą kabłąkową Müllera
Płyta z łukiem wargowym ze sprężyną wg Banduleta
Retraktor Robertsa
Aparat do wysuwania żuchwy
Wodzidła protruzyjne zmodyfikowane
System wysuwania żuchwy wg Schanenga
Płyta podwójna klasy III
Płyta podwójna klasy III ze śrubą Sandera

Rozdział 4 Płyty podwójne, aparaty dwuszczękowe - str. 136


Retraktor Robertsa jako aparat do wysuwania żuchwy
Płyta podwójna wg Planasa
Reaktywator Berlin
Płyta dwuszczękowa górna do leczenia przodozgryzu wg Buño
Aparat dwublokowy (bi-block) Chateau
Maxillator wg Ranka
Aparat Bimlera typu A
Aparat Bimlera typu B
Aparat Bimlera typu C
Twin Block z wyciągiem zewnątrzustnym
Twin Block wg Clarka z narzędziem montażowym wg RealKFO
Płyta podwójna z wyciągami elastycznymi
międzyszczękowymi wg Neunera
Aparat dwuszczękowy wg Sevinca
Płyta policzkowa podwójna wg Bierschenka
Rilinator
Rilinator z Jasper Jumper
Aparat Bassa
Płyta Hansa wg Hasunda
Płyta podwójna ortopedyczna selektywna wg Marillo
Płyta podwójna z pętlami dystalnymi wg Schwarza
LS-Duobloc wg Legera / Soerensena
Zastosowania śrub LS-Duobloc

Rozdział 5 Aparaty dwuszczękowe, aktywatory, bionatory, regulatory funkcji. – str. 172

Aktywator
Aktywator Herrena
Pulsator wg Muhlemanna / Hotza
Aktywator z wyciągiem zewnątrzustnym wg van Beeka
Aktywator wg Pfeiffera i Grobety
Funkcjonator wg Eschlera
Multifunkcjonator wg G. Ph. Hellera. Aparat podstawowy dla klasy II
Aktywator z łukiem sprężystym wg Schwarza
Aktywator zgryzu otwartego z zaporą dla języka
Aktywator SKEL wg Ruhlanda typu II-1
Aktywator SKEL wg Ruhlanda typu II-2
Aktywator SKEL wg Ruhlanda typu lll-a
Aktywator SKEL wg Ruhlanda typu lll-b
Aktywator SKEL wg Ruhlanda typu lll-c
Aktywator otwarty elastyczny wg Klammta (EOA)
Aktywator otwarty sztywny (SOA)
Aktywatory EOA i SOA zmodyfikowane
Aktywator wg Ergenzingera z wysokim łukiem wargowym
Aktywator wg Scheera
Aktywator wg Antonie
Aktywator sprężynowy wg Sandera
Kinetor wg Stockfischa
Aktywator podzielony ze śrubą w płycie górnej
Aktywator wg Wunderera ze śrubą wg Weisa
Aktywator z pętlami „U“ wg Karwetzky‘ego
Aktywator Teuschera
Sześć modyfikacji aktywatora Teuschera
Aktywator Harvolda-Woodsida dla wad klasy II-1

Aktywator Harvolda-Woodsida dla wad klasy III
Bionator wg Baltersa
Kybernator
Aparat do retruzji przedniego odcinka łuku górnego wg van Thiela
Regulator funkcji Fränkla (FR 1 do FR 3)

Rozdział 6 Aparaty druciane, aparaty do szybkiego poszerzania szczęki (RPE) - str. 320


Aparat Crozata
Aparat grubołukowy wg Meyera: aparat z płytką nagryzową, aparat osłaniający i aparat stosowany z aparatem stałym
Aparat Frozata wg Mayesa
Wykonanie aparatu z łukiem językowym wg Kinzingera
Aparat Lizat (Lip-bumper i Frozat) wg Kinzingera
Łuk językowy wg Mershona
Sztywny aparat Herbsta
Aparat Herbsta z lutowanymi pierścieniami
Aparat Herbsta zdejmowany
Czynnościowy aparat do wysuwania żuchwy (FMA) wg Kinzingera
Zapora językowa do przemieszczenia mezjalnego zębów trzonowych żuchwy wg Recka
Łuk z kolcami językowymi
Aparat do szybkiego poszerzania szczęki (RPE) za pomocą śruby hyrax®
Aparat do szybkiego poszerzania szczęki (RPE) wg McNamary
Aparat do szybkiego poszerzania szczęki (RPE) z wymienną śrubą hyrax®
Aparat do szybkiego poszerzania szczęki (RPE) ze śrubą Nardella
Aparat do szybkiego poszerzenia szczęki (RPE) z haczykami do mocowania maski twarzowej Delaire‘a
Aparat do szybkiego poszerzania szczęki (RPE) wg Haasa
Modyfikowany aparat do poszerzania szczęki (RPE) ze śrubą ekspansyjną wachlarzową
Aparaty do szybkiego poszerzania szczęki (RPE) zmodyfikowane
Ekspander podniebienny Hilgersa (HPE)
Aparat HPE zmodyfikowany
Aparat Quad-Helix
Aparat Quad-Helix modyfikowany z uzupełnieniem protetycznym
Aparaty Quad-Helix lub Bi-Helix zmodyfikowane


Rozdział 7 Aparaty Nance‘a i pendulum, utrzymywacze przestrzeni, aparaty w rozszczepach i płytki stymulacyjne.


Aparat (łuk) Nance‘a lutowany
Aparaty Nance‘a zmodyfikowane
Aparat Nance’a zdejmowany, zmodyfikowany
Wykonanie sprężyny do dystalizacji (pendulum)
Aparat pendulum standardowy z pętlami „U” poziomymi wg Hilgersa
Pendex / Pend-X: aparat pendulum ze śrubą poprzeczną wg Hilgersa
Aparat pendulum RPE wg Snodgrassa

Aparat pendulum typu M wg Scuzzo
Aparat pendulum wg Byloffa
Aparat pendulum F wg Favero
Aparat pendulum „pingwin“ wg Mayesa
Aparat pendulum K ze śrubą dystalną (DS) wg Kinzingera
Aparat pendulum K (wg Kinzingera) ze śrubą trójkierunkową (TDS)
Aparat Bi-pendulum K (wg Kinzingera)

Aparat Quad-pendulum wg Kinzingera
Aparat pendulum K osadzony na implancie Aachena (AIP) wg Kinzingera
Aparat pendulum K z zakotwiczeniem szkieletowym wg Ludwiga / Kinzingera
Modyfikacje aparatu pendulum
Aparat Frog wg Walde
Aparat Frog II
Aparat Distal Jet wg Carano i Testy
Aparat Distal Jet z zakotwieniem szkieletowym miniśrubami wg Kinzingera
Aparat BENEslider wg Wilmesa
Proteza dziecięca
Utrzymywacz przestrzeni
Płyta dla pacjentów z rozszczepem
Płyta stymulacyjna wg Castillo Moralesa
Płytka NAM

Rozdział 8 Aparaty retencyjne, szyny, aparaty przeciw chrapaniu. – str. 326

Płyta retencyjna
Szyna retencyjna
Retainer Essix
OSAMU-Retainer
Retainer van der Lindena
Retainer Begga
Retainer Hawleya
Płyta retencyjna z aktywnym łukiem wargowym
Płyta retencyjna z kolcami międzyzębowymi
Retainer sprężynowy
Szyna retencyjna wg Damona
Pozycjoner
Ochraniacz sportowy na zęby
Ochraniacz sportowy na zęby dla osób noszących aparat stały
Retainer klejony wg Wiechmanna
Szyna zgryzowa
Szyna Gelba
Szyna zredukowana
Szyna dystrakcyjna
Szyna Clear Aligner CA® ze śrubą VECTOR®
Szyna termoformowalna do korekcji ustawienia zębów w łuku
Bloki (szyny) nagryzowe cementowane
Stałe bloki nagryzowe
Aparat IST wg Hinza
Czynnościowy aparat do wysuwania żuchwy (FMA) wg Kinzingera jako aparat przeciw chrapaniu
Szyna chirurgiczna

Aneks I Przegląd kodów QR, indeks alfabetyczny, bibliografia, stopka redakcyjna.
Przegląd kodów QR
Indeks alfabetyczny
Bibliografia
Stopka redakcyjna

10 Przedmioty
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.