search

Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz

169,00 zł
Brutto

Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz

Maciej Dercz, Tomasz Rek

W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak zasady wykonywania działalności leczniczej oraz zadania i obowiązki podmiotów wykonujących taką działalność.

Stan prawny: 15 marca 2019 r.
z uwzględnieniem ustawy z 9 listopada 2018 r. (Dz.U. poz. 2219) wchodzącej w życie 1 kwietnia 2019 r.

Ilość
Dostępne

 

Polityka bezpieczeństwa

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:

  • zasady wykonywania działalności leczniczej oraz zadania i obowiązki podmiotów wykonujących taką działalność;
  • zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami;
  • zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
  • normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych;
  • relacje podmiotów wykonujących działalność leczniczą z innymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia: administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, Narodowym Funduszem Zdrowia.

   W nowym wydaniu uwzględniono m.in. nowelizacje komentowanej ustawy dotyczące:

  • wzmocnienia narzędzi nadzoru podmiotu tworzącego nad utworzonym przez ten podmiot samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej;
  • doprecyzowania przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych;
  • rezygnacji z obowiązku posiadania ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych;
  • uproszczenia zasad wykonywania działalności leczniczej.

Autorzy przedstawili sposoby interpretacji zagadnień i pojęć zawartych w komentowanej ustawie, które budzą najwięcej wątpliwości lub są niejednoznaczne.

10 Przedmioty
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.