• Nowy
Praktyka zawodowa.  Założenie i rejestracja, warunki, obowiązki, wymagana dokumentacja
search
  • Praktyka zawodowa.  Założenie i rejestracja, warunki, obowiązki, wymagana dokumentacja

Praktyka zawodowa. Założenie i rejestracja, warunki, obowiązki, wymagana dokumentacja

135,00 zł
Brutto

Tytuł: Praktyka zawodowa. Lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty. Założenie i rejestracja, warunki, obowiązki, wymagana dokumentacja
Autor: Ewa Mazur-Pawłowska

Wydanie I, 2022 r.
Stan prawny: lato, 2022 r.

ISBN: 978-83-955033-7-5

Stron: 360

Zawiera 40 wzorów dokumentów.

Książka wydana pod patronatem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Tematyka: założenie, rejestracja, warunki, obowiązki, wymagania, odpowiedzialność, dokumentacja sanitarna, dokumentacja pracownicza, dokumentacja pacjenta, dokumentacja RODO.

Ilość
Dostępne

 

Polityka bezpieczeństwa

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

W publikacji zostały przedstawione informacje dotyczące założenia i rejestracji działalności leczniczej w formie praktyki zawodowej (Indywidualna praktyka lekarska, grupowa praktyka lekarska, indywidualna praktyka pielęgniarki, fizjoterapeuty, itp). Zostały opisane warunki, obowiązki i wymagania nakładane przez polskie prawo na lekarza, pielęgniarkę, fizjoterapeutę prowadzących działalność w formie praktyki. Zostały tez poruszone kwestie dotyczące prowadzenia dokumentacji oraz przygotowania gabinetu na kontrole placówki. Książka zawiera 40 wzorów dokumentów niezbędnych do prowadzenia medycznej praktyki zawodowej.

SPIS TREŚCI

 

I ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Definicje

II RODZAJE PRAKTYK ZAWODOWYCH

·       Lekarz

·       Pielęgniarka

·       Fizjoterapeuta

III FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

·       Prowadzenie praktyki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład

·       Praktyka wykonywana wyłącznie w miejscu wezwania

IV ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W FORMIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

·       Jednoosobowa działalność gospodarcza

·       Spółka cywilna

·       Spółka jawna i spółka partnerska

·       Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL)

·       Wpis praktyki zawodowej lekarza

·       Wpis praktyki zawodowej pielęgniarki

·       Wpis praktyki zawodowej fizjoterapeuty

·       Odmowa wpisu do rejestru

·       Wykreślenie z rejestru

V POLISA OC

VI TERMIN ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI

VII BDO I ODPADY MEDYCZNE

VIII PERSONEL

·       Personel pomocniczy

·       Pracownicy a RODO

·       Umowa o pracę

·       Umowa zlecenie

·       Określenie stron umowy

·       Odpowiedzialność

·       Dodatkowe postanowienia

·       Czas pracy w praktykach zawodowych

·       Ograniczenia w zatrudnieniu

IX ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

·       Szkody materialne

·       Błąd medyczny

·       Naruszenie praw pacjenta

·       Naruszenie ochrony danych osobowych

X WARUNKI LOKALOWE

·       Wymagania ogólnoprzestrzenne

·       Wymagania dla niektórych pomieszczeń i urządzeń

·       Meble

·       Wymagania ogólnobudowlane

·       Wymagania sanitarne

·       Wentylacja

·       Szczegółowe wymagania ambulatorium

·       Sterylizatornia

·       Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu rehabilitacji leczniczej będącego zakładem leczniczym

XI OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE

·       Obowiązek informacyjny

·       Monitoring

XII UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

·       Sposób udostępnienia dokumentacji medycznej

·       Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

·       Przyjęcie wniosku o wydanie dokumentacji

·       Przygotowanie dokumentacji

·       Upoważnienie

·       Pełnomocnictwo

XIII UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O DANYCH UBEZPIECZYCIELA I POLISIE

XIV ODPŁATNOŚĆ ŚWIADCZEŃ LECZNICZYCH

XV REGULAMIN ORGANIZACYJNY

·       Co zawiera regulamin organizacyjny?

XVI DOKUMENTACJA MEDYCZNA

·       Forma dokumentacji medycznej

·       Elektroniczna dokumentacja medyczna i e-dokumentacja

·       Podział dokumentacji pacjenta

·       Oznaczenie pacjenta

·       Zawartość dokumentacji medycznej

·       Podpis pod wpisem w dokumentacji medycznej

·       Skierowanie

·       Dokumentacja indywidualna

XVII DOKUMENTACJA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH PRAKTYKI ZAWODOWEJ

·       Dokumentacja lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych

·       w ramach praktyki zawodowej

·       Dokumentacja pielęgniarki i położnej udzielających świadczeń

·       zdrowotnych w ramach praktyki zawodowej

·       Dokumentacja fizjoterapeuty udzielającego świadczeń

·       zdrowotnych w ramach praktyki zawodowej

XVIII DOKUMENTACJA ADMINISTRACYJNA

·       Dokumenty obowiązkowe

·       Dokumenty dodatkowe

·       Obowiązek informacyjny

·       Inspektor Ochrony Danych Osobowych

·       Pacjent a RODO

·       RODO w praktyce zawodowej

·       Zapoznanie pacjenta z klauzula informacyjną

·       Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

·       Zgody na przetwarzanie danych osobowych pacjenta w innych celach niż udzielanie świadczeń leczniczych

·       Weryfikacja pacjenta

·       Zgoda na wykorzystanie wizerunku dla celów marketingowych

·       Zgoda na wykorzystanie danych medycznych w celach szkoleniowych

·       Klauzula państwa trzeciego

XIX PRZECHOWYWANIE, ARCHIWIZOWANIE ORAZ NISZCZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

·       W przypadku zamknięcia lub likwidacji działalności

XX DOKUMENTACJA SANITARNA

·       Uwagi do procedur

·       Procedura postępowania z brudną bielizną

·       Procedury czynników biologicznych

·       Procedury poekspozycyjne

·       Procedury procesu sterylizacji

·       Procedury z zakresu świadczeń stomatologicznych

·       Sztuka pisania procedur

·       Wzory przykładowych procedur

XXI DOKUMENTACJA W CZASIE EPIDEMII

·       Pacjenci z podejrzeniem zakażenia wirusem

·       Pacjenci bez podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2

XXII RAPORTY WEWNĘTRZNE

XXIII STATYSTYKA PUBLICZNA

XXIV AKTY PRAWNE

·       Przepisy dotyczące działalności leczniczej

·       Przepisy dotyczące spółki cywilnej

·       Przepisy KSH dotyczące spółki jawnej

·       Przepisy KSH dotyczące spółki partnerskiej

·       Przepisy z KPH dotyczące spółki komandytowej

392 Przedmioty

Zobacz także

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.